5. a 6. července mají naše pobočky otevřeno od 9 do 23 hodin. Těšíme se na vás!

Návštěvní řád

Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí žádáme zdvořile hosty o dodržování návštěvního řádu Saunového světa Saunia. V případě jeho porušení může být porušitel vykázán z prostor saunového světa.

1. Vstup dětem do 5 let zakázán. Dětem do 15 let vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

2. Vstup dále zakázán osobám:

– se zdravotními potížemi (např. vysoký krevní tlak, srdeční choroby, přenosné kožní, vlasové či jiné infekční nemoci),

– v podnapilém stavu.

3. Osobám s omezenou pohyblivostí a osobám, které jsou držiteli ZTP/P je z důvodů zajištění jejich bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, vstup do saunového světa povolen pouze s doprovodem asistenta.

4. Ortopedické berle, vodící hole, protézy, ortézy, případně jiné pomůcky musí být z hygienických důvodů před vstupem do saunového světa uloženy v šatnách.

5. Veškeré cennosti patří pouze do trezoru.

6. Do prostor saunového světa vstupujte bez tašek či batohů. Tyto prosím odložte v šatně.

7. Vstup možný pouze bez plavek.

8. Zákaz vnášení a konzumace vlastních potravin a nápojů.

9. Zákaz kouření ve všech prostorách saunového světa.

10. V prostorách saunového světa platí přísný zákaz pořizování audiovizuálních záznamů ostatních zákazníků, v saunách není dovoleno používat mobilní telefony, v ostatních prostorách je používat mobilní telefony dovoleno s ohledem na ostatní zákazníky, není dovoleno vést hovory, pouštět hudbu apod.

11. V prostorách saunového světa se nechovejte hlučně, neběhejte či jinak neohrožujte bezpečnost a zdraví své i ostatních návštěvníků. Dodržujte základní pravidla slušnosti.

12. V prostorách saunového světa dbejte na čistotu a hygienu. Před vstupem do ochlazovacího bazénu se vždy osprchujte.

13. Nenechávejte zapůjčená prostěradla a osušky na lehátkách a křesílkách. Tyto budou obsluhou odebrány.

14. Je zakázáno zvyšovat vlhkost v saunách (přidáváním vody, ledu na kamna apod.).

15. Veškeré tělové krémy či oleje (vlastní či zde zakoupené) smějí být používány pouze v saunách k tomu určených.

16. Návštěvník, který poškodí vybavení saunového světa, je povinen způsobenou škodu nahradit.

17. Při ztrátě čipových hodinek bude veškerá útrata do doby nahlášení ztráty hodinek účtována a zákazník je povinen útratu uhradit. Jako náhradu za čipové hodinky je povinen uhradit paušální částku 100 Kč. 

18. Saunia neodpovídá za újmu, kterou si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností (např. na kluzkých podlahách nebo schodech).

19. Po opuštění prostor saunového světa (např. za účelem telefonátu) není návrat zpět do saunového světa možný.

20. Dbejte pokynů obsluhy saunového světa.

Prosíme všechny návštěvníky o dodržování tohoto návštěvního řádu. Při jeho nerespektování mohou být návštěvníci ze saunového světa vykázáni.