Návštevný poriadok

Vstup deťom do 5 rokov zakázaný. Deťom do 15 rokov vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Vstup ďalej zakázaný osobám:

1. So zdravotnými problémami (napr. vysoký krvný tlak, srdcové choroby, prenosné kožné, vlasové či iné infekčné choroby)

2. v podnapitom stave.

3. Osobám so zníženou pohyblivosťou je z bezpečnostných dôvodov vstup do saunového sveta povolený len v sprievode asistenta.

4. Ortopedické barle, vodiace palice, protézy, ortézy, prípadne iné pomôcky musia byť z hygienických dôvodov pred vstupom do saunového sveta uložené v šatniach.

5. Do priestorov saunového sveta vstupujte bez tašiek či ruksakov. Tieto, prosím, odložte v šatni.

6. Zákaz vnášania a konzumácie vlastných potravín a nápojov.

7. V priestoroch saunového sveta sa nesprávajte hlučne, nebehajte či inak neohrozujte bezpečnosť a zdravie svoje i ostatných návštevníkov.

8. Dodržujte základné pravidlá slušnosti.

9. V priestoroch saunového sveta dbajte na čistotu a hygienu. Pred vstupom do ochladzovacieho bazéna sa vždy osprchujte.

10. Nenechávajte zapožičané prestieradlá a osušky na ležadlách a kreslách, inak ich obsluha odoberie.

11. Je zakázané zvyšovať vlhkosť v saunách (pridávaním vody/ľadu na kachle).

12. Všetky telové krémy či oleje (vlastné či tu kúpené) sa smú používať len v saunách na to určených.

13. Návštevník, ktorý poškodí vybavenie saunového sveta, je povinný spôsobenú škodu nahradiť.

14. Saunia nenesie zodpovednosť za ujmu, ktorú si návštevníci spôsobia vlastnou neopatrnosťou (napr. na klzkých podlahách alebo schodoch).

15. V prípade straty čipových hodiniek sa všetky výdavky účtujú až do nahlásenia straty hodiniek a zákazník je povinný tieto výdavky uhradiť. Zákazník je povinný zaplatiť paušálnu sumu 4 EUR ako náhradu za čipové hodinky. 

16. Po opustení priestorov saunového sveta (napr. s cieľom telefonátu) nie je návrat späť do saunového sveta možný.

17. Dbajte na pokyny obsluhy saunového sveta.

18. Prosíme všetkých návštevníkov o dodržiavanie tohto návštevného poriadku.

19. Pri jeho nedodržaní môžu byť návštevníci zo saunového sveta vykázaní.