5. a 6. července mají naše pobočky otevřeno od 9 do 23 hodin. Těšíme se na vás!

Využití programu prevence pro klienty Saunia

Klienti zdravotních pojišťoven mohou čerpat roční příspěvek z fondu prevence, každá pojišťovna má podmínky čerpání odlišné.

Více informací

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Jak můžete využít čerpání příspěvku v našich pobočkách?

 • Kondiční plavání
 • Regenerace a otužování v sauně

 

Dospělí ve věku 18–65 let příspěvek 1 000 Kč ročně

Děti ve věku 15–18 let příspěvek 2 000 Kč ročně

 

Zákazníci mohou získat příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu dlouhodobého charakteru v síti Saunia:

 

 • Příspěvek na plavání, ale vždy pouze formou „permanentky“

 

Uplatnění příspěvku lze pouze, pokud se jedná o pravidelnou a dlouhodobou aktivitu.

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Příspěvek lze čerpat pouze 2x ročně.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • Příspěvek nelze čerpat, pokud se využije k úhradě karta Multisport.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 15. 12.
 • Pro získání příspěvku je nutné doložit doklad v hodnotě minimálně 1 500 Kč.
 • Přiložený doklad o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.
 • Při podání korespondenčně využijte vytištěné žádosti, nutno správně vyplnit a podepsat (žádost si stáhnete na odkaze níže).
 • Příspěvek obdržíte bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • On-line formulářem v aplikaci Moje VZP
 • Při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce.
 • Vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • Poštou VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • Přes datovou schránku fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q Více zde

 

Dospělí ve věku 18–65 let, kteří absolvovali preventivní screeningové vyšetření mohou žádat o příspěvek 2 000 Kč ročně

 

Zákazníci mohou získat příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu dlouhodobého charakteru nebo regeneraci v síti Saunia:

 • Příspěvek na regeneraci a otužování v sauně
 • Příspěvek na plavání, ale vždy pouze formou „permanentky“

 

Může žádat zákazník, který prodělal některé z preventivních vyšetření, konkrétně tedy kolorektálního screeningu, screeningu děložního hrdla, mamografického screeningu nebo screeningu plic, a to v posledních 24 měsících před datem podání žádosti.

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Příspěvek lze čerpat pouze 2x ročně.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • Příspěvek nelze čerpat, pokud se využije k úhradě karta Multisport.
 • O příspěvek je možno žádat pouze online prostřednictvím aplikace Moje VZP.
 • Nutné, aby doklad o úhradě aktivity proběhl od 1. 1. 2024 do 15. 12. 2024
 • Podmínka je, že dané screeningové vyšetření je uvedeno v evidenci pacienta, až potom umožní aplikace podání žádosti (nemocnice mají na evidenci až 3. měsíce).
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 15. 12.
 • Příspěvek obdržíte bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • On-line formulářem v aplikaci Moje VZP

 

Je nutné předložit doklad o zaplacení rehabilitační aktivity s datem uhrazení od 1. 1. 2024 do 15. 12. 2024. Více zde

 

Aktivní dárci krve mohou využít v našich pobočkách sítě Saunia příspěvek 3 000 Kč ročně

 

Dárci mohou po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru mohou v roce 2024 čerpat 3 000 Kč.

 • Příspěvek na regeneraci a otužování v sauně
 • Příspěvek na plavání, ale vždy pouze formou „permanentky“
 • Podmínka: příspěvky lze čerpat postupně.

 

Neaktivní dárci krve mohou využít v našich pobočkách sítě Saunia 500 Kč ročně

 

Neaktivní dárci po předložení pamětního listu ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života) 500 Kč na:

 • Příspěvek na regeneraci a otužování v sauně
 • Příspěvek na plavání, ale vždy pouze formou „permanentky“
 • Podmínka: příspěvky lze čerpat pouze jednorázově.

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Během jednoho kalendářního roku nelze kombinovat příspěvky pro aktivní a neaktivní dárce.
 • Při podání žádosti nesmí být u aktivního dárce evidovaná přeregistrace k jiné pojišťovně.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • Neaktivní dárci musí doložit kopii pamětního listu a ocenění.
 • Aktivní dárci musí doložit potvrzení o bezplatných odběrech nebo legitimaci dárce.
 • Příspěvek nelze čerpat, pokud se využije k úhradě karta Multisport.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 15. 12.
 • Přiložený doklad o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.
 • Při podání korespondenčně využijte vytištěné žádosti, nutno správně vyplnit a podepsat (žádost si stáhnete na odkaze níže).
 • Příspěvek obdržíte bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • On-line formulářem v aplikaci Moje VZP
 • Při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce.
 • Vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • Poštou VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • Přes datovou schránku fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q Více zde

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Jak můžete využít čerpání příspěvku v našich pobočkách?

 • Kondiční plavání – využití pro ženy, muže a dárce
 • Regenerace a otužování v sauně – pouze pro dárce
 • Regenerace a otužování v sauně – pouze s aplikací Zdraví v mobilu

 

Dospělí ve věku 18+ příspěvek 700 Kč ročně na plávaní v Saunia Thermal Resort

 

Zákazníci mohou získat příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu dlouhodobého charakteru v Saunia Thermal Resort:

 • Příspěvek na plavání

 

Uplatnění příspěvku lze pouze, pokud se jedná o pravidelnou a opakovanou aktivitu.

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 31. 12.
 • Pro získání příspěvku je nutné doložit doklad v hodnotě minimálně 1 500 Kč, tuto částku je možné složit z několika dokladů.
 • Přiložené doklady o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklady musí být vystaveny v kalendářním roce, v kterém se o příspěvek žádá.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • Prostřednictvím mobilní aplikace “Zdraví v mobilu” (platí pro uživatele Elektronické přepážky ČPZP se zřízeným oprávněním).
 • Elektronicky – prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů).
 • Osobně – při návštěvě pobočky.
 • Prostřednictvím vlastní datové schránky.
 • korespondenčně – zasláním žádosti poštou. Více zde

 

Dárci krve nebo kostní dřeně mohou využít v našich pobočkách sítě Saunia příspěvek 6 000 Kč ročně

 

Příspěvky lze čerpat:

 • Příspěvek na plavání
 • Příspěvek na regeneraci a otužování v sauně

 

Je možno čerpat příspěvek za jednotlivé vstupy, tak i za permanentku.

 

Příspěvky platí pro dárce:

 • Příspěvek pro nového dárce – 1 000 Kč
 • Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského – 500 Kč
 • Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského – 1 000 Kč
 • Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského – 1 500 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 3. třídy – 2 000 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 2. třídy – 2 500 Kč
 • Zlatý kříž ČČK 1. třídy – 3 000 Kč
 • Plaketa kříž ČČK Dar krve – 3 500 Kč
 • Dárci kostní dřeně – 6 000 Kč
 • Program Kapka – 500 Kč Více zde

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 31. 12.
 • Pro získání příspěvku je nutné doložit doklad v hodnotě minimálně 1 500 Kč, tuto částku je možné složit z několika dokladů.
 • Přiložené doklady o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklady musí být vystaveny v kalendářním roce, v kterém se o příspěvek žádá.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • Prostřednictvím mobilní aplikace “Zdraví v mobilu” (platí pro uživatele Elektronické přepážky ČPZP se zřízeným oprávněním).
 • Elektronicky – prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů).
 • Osobně – při návštěvě pobočky.
 • Prostřednictvím vlastní datové schránky.
 • korespondenčně – zasláním žádosti poštou. Více zde

 

Program Krok pro zdraví – až 1 000 Kč:

 • Aktivováním aplikace a krokoměru v aplikaci můžete nasbírat body v hodnotě až 1 000 Kč.
 • Využití je například na saunování v sauně.
 • Veškeré informace naleznete na stránce Krok pro zdraví. Více zde

Vojenská zdravotní pojišťovna

Jak můžete využít čerpání příspěvku v našich pobočkách?

 • Kondiční plavání – využití pro děti, ženy, muže, děti a dárce
 • Regenerace a otužování v sauně – využití pro děti, ženy, muže a dárce

 

Děti ve věku do 18 let příspěvek 500 Kč ročně na plavání nebo 1000 Kč na regeneraci v sauně. Je možné čerpat oba příspěvky.

 

Dospělí ve věku 18+ příspěvek 500 Kč ročně na plavání nebo 500 Kč na regeneraci v sauně. Je možné čerpat oba příspěvky.

 

Uplatnění příspěvku lze pouze, pokud se jedná o pravidelnou a opakovanou aktivitu.

 • Příspěvek na plavání
 • Regenerace a otužování v sauně

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • V kalendářním roce je možno čerpat 3 různé příspěvky.
 • Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 31. 12.
 • Přiložené doklady o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklady musí být vystaveny v kalendářním roce, v kterém se o příspěvek žádá.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • Elektronického formuláře na Klientském portálu VoZP s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF.
 • Mobilní aplikace Zdraví na klik s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (aplikace umožňuje doklad nafotit a převést do PDF).
 • Papírové žádosti, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz nebo na každém kontaktním místě VoZP, s připojením dokladů, které jsou uvedeny u každého příspěvku.
 • Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, stejně jako za jiné osoby svěřené zákonnému zástupci do péče.
 • Pozor, žádost o příspěvek nelze zaslat e-mailem. Více zde

RBP – zdravotní pojišťovna

Jak můžete využít čerpání příspěvku v našich pobočkách?

 • Regenerace a otužování v sauně – využití pro děti, ženy, muže a dárce

 

Příspěvek až do částky 700 Kč ročně mohou čerpat všechny věkové kategorie a skupiny pojištěnců. Pro děti je možné čerpání příspěvku od věku 3 let.

 

Podmínky pro čerpání příspěvku na saunu u RBP – zdravotní pojišťovny:

 

Příspěvek na saunování v obdobích leden–duben a září–prosinec. Doklad musí být vystaven s přesnou specifikací účelu platby (obecné označení wellness nebude uznatelné), jednotlivě pro daného pojištěnce a pouze v uvedených obdobích roku.

 

Kdy podat žádost a za jakých podmínek:

 

Čerpejte finanční příspěvky od RBP, zdravotní pojišťovny – kdykoli v průběhu roku až do konečného termínu 15. prosince 2024 (termín se může každý kalendářní rok lišit).

 

Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a nesmí být starší 3 měsíce od vystavení.

 

Doklad musí být vystaven výhradně na služby sauny a je nutné, aby toto bylo uvedeno na dokladu o zaplacení.

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • O příspěvek je možno žádat korespondenčně nebo online.
 • Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
 • Žádost je nutné předložit nejpozději do 15. 12. 2024
  Přiložené doklady o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklady musí být vystaveny v kalendářním roce, v kterém se o příspěvek žádá.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.
 • Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, stejně jako za jiné osoby svěřené zákonnému zástupci do péče.
 • Pozor, žádost o příspěvek nelze zaslat e-mailem.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • Online přes mobil nebo osobní počítač. Přihlásíte do svého účtu my213.
 • Pokud aplikaci nepoužíváte,  registrujete se zde!
 • Aplikaci my213 si stáhnete na GooglePlay nebo AppStore.
 • Elektronicky podáte žádost pouze doplněním podkladů prostřednictvím Bonusy a prevence v my213.
 • Nepodávejte žádost prostřednictvím zpráv my213 nebo e-mailem.
 • Pokud aplikaci nechcete používat nebo nemáte možnost využít my213, přijďte k nám na pobočku nebo pošlete žádost a potřebné doklady poštou.

 

Co je k čerpání potřeba:

 • Originál dokladu o úhradě, vyplněný formulář žádosti, průkaz totožnosti, kartičku pojišťovny.
 • Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 3 měsíce.
 • Pokud chcete získat příspěvek pro své děti, rodný list, popřípadě doklad o ustanovení opatrovníka s sebou. Doklady totožnosti doložte při čerpání vždy. Pozor – doložení rodného listu či dokladu opatrovníka platí pro každého zákonného zástupce zvlášť.
 • Pro vyřízení žádosti přes my213 potřebujete pouze zvýrazněné doklady. Aplikace vás v tomto smyslu navede. Podmínky pro proplácení jsou však totožné pro všechny způsoby podání.

 

Více zde: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/

 

Jak můžete využít čerpání příspěvku v našich pobočkách?

 

 • Regenerace a otužování v sauně
 • Kondiční plavání v Saunia Thermal Resort (pouze profese bezpečnostních sborů)

 

Možnost čerpání příspěvku mají dospělí lidé od 18 let, podmínky se řídí jednotlivými programy prevence.

 

Čerpání je možné jednorázovou částkou od 800 Kč do 2000 Kč ročně podle daného programu prevence.

 

Jaké programy prevence umožňují čerpání příspěvku:

 • Program podpory absolvování screeningového vyšetření – více zde
 • Program pro dárce krve nebo jejích součástí, kostní dřeně a orgánů – více zde
 • Program na podporu profesí – příslušníci ve služebním poměru – více zde

 

Jak získat příspěvek – krok za krokem:

 • Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
 • Nesmíte mít dluh na pojistném.
 • Příspěvek lze čerpat i při využití karty Multisport.
 • O příspěvek je možno žádat osobně na pobočce, dopisem s vyplněným formulářem, datovou schránkou nebo online.
 • Žádost je možné předložit nejpozději do konce roku, ale vždy pouze do 3 měsíců od úhrady dokladu.
 • Pro získání příspěvku je možné předložit větší počet vstupů.
 • Přiložený doklad o úhradě nesmí být starší více jak 3 měsíce k datu podání žádosti.
 • Doklad o úhradě je nutné podat s vyplněnou žádostí.
 • Při podání korespondenčně využijte vytištěné žádosti, nutno správně vyplnit a podepsat (žádost si stáhnete zde).
 • Příspěvek obdržíte bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti.

 

Jak podat žádost – možnosti:

 • On-line formulářem v aplikaci prostřednictvím E-komunikace.
 • Při osobní návštěvě na kterékoli pobočce na přepážce.
 • Poštou ZP MV ČR Klientské centrum Vinohradská 2577/178, 130 00, Praha 3
 • Přes datovou schránku fyzické osoby do datové schránky ZP MV ČR – 9swaix3

 

Více zde: https://www.zpmvcr.cz/