Vnitřní oznamovací systém

Povinný subjekt: Saunia, s.r.o.
Příslušná osoba: Renáta Klementová
Telefonní číslo: +420239050505
E-mail: renata.klementova@saunia.cz

Způsoby oznamování

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů podle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

  • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  • služební poměr,
  • dobrovolnická činnost,
  • odborná praxe, stáž.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2, písm. b) bodu 3. zákona o ochraně oznamovatelů se vylučuje příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií.

 

Písemně

 

Ústně

  • Na výše uvedeném telefonním čísle po zadání kódu 271258340 a stisknutí mřížky. Oznamovatel následně namluví zprávu a oznámení uzavře a odešle stisknutím mřížky.
  • Nesouhlasí-li oznamovatel se záznamem ústní nahrávky, sjedná si osobní setkání, kde může podat ústní oznámení bez zvukového záznamu.

 

Osobně

  • V přiměřené době, nejpozději do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech.

 

Přihlášení k oznámení
K oznámení se lze přihlásit a komunikovat po zadání jeho ID na adrese: https://app.whispero.eu/followup.

 

Externí oznamovací kanál
Oznamovatel se může obrátit na oznamovací systém zřízený Ministerstvem Spravedlnosti. Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení Ministerstvu jsou k dispozici na: https://oznamovatel.justice.cz.

 

Pokračovat