Přijďte se vypařit!

Provozní řád

Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí žádáme zdvořile hosty o dodržování návštěvního řádu Saunového světa Saunia. V případě jeho porušení může být porušitel vykázán z prostor saunového světa.

1. Vstup do prostor Saunového světa Saunia je hostům povolen v provozní době.

2. Dětem do 5 let vstup zakázán. Dětem do 15 let vstup povolen pouze v doprovodu rodičů.

3. Vstup je povolen pouze osobám bez jakýchkoli zdravotních komplikací. V opačném případě absolvuje host saunování a další procedury na vlastní nebezpečí.

4. Vstup je zakázán osobám:

5. Při vstupu a během pobytu v prostorách saunového světa je každý host povinen uposlechnout pokynů obsluhy saunového světa.

6. Je zakázáno jakkoliv zvyšovat vlhkost v saunách (přidáváním vody, ledu na kamna apod.)

7. Veškeré tělové krémy a oleje (ať už vlastní, nebo zde zakoupené) smějí být používány pouze k tomu určených saunách.

8. V prostorách celého saunového světa je zákaz používání jakýchkoliv audiovizuálních zařízení (mobilní telefony, tablety, mp3, fotoaparáty, iPod apod.).

9. Za ztrátu cenných věcí vnesených do šaten nebo prostor saunového světa nenese provozovatel odpovědnost. Je povinnost každého hosta ukládat cennosti před vstupem do saunového světa do trezorů u recepce.

10. Ve všech prostorách saunového světa je zakázáno chovat se hlučně, běhat, či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a ostatních hostů.

11. Ve všech prostorách saunového světa je zakázána konzumace vlastních potravin a nápojů.

12. Jakékoliv poškození vybavení saunového světa je povinen host, který jej způsobil, uhradit provozovateli.

13. V prostorách saunového světa se hosté pohybují bez plavek. Při přecházení mezi jednotlivými procedurami používají župan, osušku nebo prostěradlo.

14. Hosté jsou povinni dodržovat čistotu ve všech prostorách a z hygienických důvodů je nutné, aby se před vstupem do ochlazovacího bazénu osprchovali.

15. Návštěvníci svým chováním nesmí narušovat zásady mravnosti a slušnosti.

16. Všichni se na mokrých podlahách musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli úrazům. Správa saunového světa nenese zodpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů.

17.Do prostorů saunového světa je zakázáno vstupovat s taškami a batohy. Ty prosím uschovejte ve skříňkách v šatně.

18.Zákaz kouření se vztahuje na veškeré prostory saunového světa Saunia.

19.Je zakázáno ponechávat prostěradla a osušky na lehátkách a křesílkách. V případě ponechání je může obshluha odebrat.

20.Po opuštění prostor saunového světa, např. kvůli telefonování, není umožněn opětovný návrat do Saunie.

21.Osobám s omezenou pohyblivostí je z bezpečnostních důvodů vstup do Saunie povolen pouze s doprovodem odpovědné osoby.

22.Osobám používajícím francouzské berle, vodící hole, protézy, ortézy, případně jiné pomůcky, je z hygienických důvodů vstup do saun povolen pouze v případě jejich uložení v odkládacích prostorách šaten.

Přidejte se k newsletteru a získejte výhody:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Napište nám


Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR
MultiSport Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Saunia