5. a 6. července mají naše pobočky otevřeno od 9 do 23 hodin. Těšíme se na vás!

Ochrana osobních údajů

Kdo spravuje a zpracovává Vaše osobní údaje?

Skupina Saunia provozuje své saunové světy nejen prostřednictvím společnosti Saunia, s.r.o., ale též prostřednictvím jejích dceřiných společností (např. Saunia Krakov, s.r.o., Saunia Orlice, s.r.o. nebo slovenská společnost Saunia SK, s.r.o.).

Abychom dokázali vždy zajistit vysokou úroveň našich služeb, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuté některé z uvedených společností jako správci předány jiné společnosti ze skupiny Saunia jako zpracovateli k jejich dalšímu zpracování.

Jaké osobní údaje Saunia zpracovává?

Jde o Vaše identifikační údaje, zejména jméno, titul, adresa a dále soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů. Soubory cookies nám pomáhají zkvalitnit naše služby pro Vás. Zejména zjišťujeme délku připojení k naší internetové stránce a frekvenci jejího navštěvování. Konkrétní osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Před zpracováním Vašich osobních údajů si vyžádáme Váš souhlas. Pokud nám jej neudělíte, Vaše osobní údaje získávat nebudeme.

Z jakých zdrojů osobní údaje Saunia získává?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, výslovným sdělením nebo prostřednictvím tzv. souborů cookies.

K jakým účelům Saunia osobní údaje zpracovává?

 • vedení evidence zákazníků
 • vedení věrnostního programu
 • rezervace
 • pro Vaši ochranu a zkvalitnění služeb pro Vás
 • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů

Jak osobní údaje Saunia chrání?

Osobní údaje chráníme jak softwarově (anti-virovými programy, hesly atd.) tak i dalšími bezpečnostními mechanismy, zejména zamezením přístupu neoprávněných osob k našim serverům. Vaše osobní údaje jsou pod neustálou kontrolou našich pracovníků nebo zpracovatelů, abychom zabránili neoprávněnému užívání.

Naše zaměstnance pravidelně školíme a zajišťujeme správné postupy zpracování v souladu s celoevropskou legislativou. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Zajišťujeme tak maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Komu Saunia osobní údaje poskytuje?

Kromě předávání mezi jednotlivými společnostmi ze skupiny Saunia mohou být některé osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás na základě Vašeho souhlasu, předávány našim poskytovatelům, zejména IT podpoře, ale i poskytovatelům cílených reklam, jako je Google Ads, Facebook Ads a Seznam Reklama. U cílených reklam se to však týká jen Vaší e-mailové adresy bez jakéhokoliv dodatečného identifikátoru (zejména jména). Osobní údaje jsou tímto způsobem vždy předávány a zpracovávány na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jaké máte ve vztahu ke svým osobním údajům vůči Saunii práva?

 • požádat nás, společnost Saunia, s.r.o., IČO: 27633594, se sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, či kteroukoliv z našich dceřiných společností o informaci o zpracování osobních údajů a vysvětlení nesrovnalostí
 • požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů
 • požadovat opravu nepřesných údajů
 • uplatnit právo „být zapomenut“, tedy abychom z naší databáze vymazali vše, co o Vás víme
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • požadovat přenos údajů jinému správci

Kam se obrátit pro další informace?

Další informace o zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme e-mailu info@saunia.cz. V případě nejasností se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů., případně na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.